Privacy policy – Rijschool Fred Blommaert

Introductie

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens op onze website (www.fredblommaert.nl). Hebt u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Toepassing

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken van Verkeersschool Fred Blommaert (vanaf nu Fred Blommaert).

Bedrijfsgegevens:

Naam: Verkeersschool Fred Blommaert
Adres: De Spinne 2, 4463CW Goes
Telefoonnummer: 06 23574228
KvK: 23082061
Website: www.fredblommaert.nl

De website van Fred Blommaert (www.fredblommaert.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Fred Blommaert is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek van Fred Blommaert zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

Doeleinden

Fred Blommaert verzamelt persoonsgegevens via www.fredblommaert.nl door middel van formulieren. In deze formulieren vragen we u om uw persoonsgegevens.

 • Contactformulier
 • Formulier intake
 • Formulier rijles pakket

In het contactformulier, formulier intake en formulier rijles pakket vragen we u om:

 • Uw naam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invult in het formulier intake gebruiken we om contact met u op te nemen om een intake te plannen. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

De gegevens die u invult in het formulier rijles pakket gebruiken we om contact met u op te nemen. Met het formulier vraagt u specifiek een rijlessenpakket aan, om onze dienstverlening te starten nemen we contact met u op.

De gegevens die u invoert in deze formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Fred Blommaert werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Fred Blommaert essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Fred Blommaert zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Op de Fred Blommaert website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.fredblommaert.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

Inzage, wijziging of verwijderen van persoonsgegevens

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Bewaren van gegevens

Fred Blommaert bewaart uw persoonsgegevens die verzameld worden via de website niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

Beveiliging

Fred Blommaert treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Fred Blommaert.
 • Het personeel van Fred Blommaert gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Fred Blommaert maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Fred Blommaert registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

Klachten

Hebt u een klacht over de manier waarop Fred Blommaert met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.